O LAPIS DO CARPINTEIRO

DE MANUEL RIVAS

SARABELA TEATRO. DIRECCIÓN DE ÁNXELES CUÑA (2000)